Vi använder cookies Godkänn

Stålkärnepålar

Stålkärnepålar

När det är större laster som ska bäras upp så är stålkärnepålar det mest lämpade alternativet och pålarna kan användas för likväl inom- som utomhusbruk. Vidare är de även bra att välja då det ställs högre krav på omgivningspåverkan, (vibrationer och buller), i blockrik jord samt då pålen ska kunna uppta både drag- och trycklaster. Den kan med fördel även användas inomhus som en mantelburen påle i fall då det är svårare att avgöra belastningen genom stötvågsmätning eller stoppslagning.

Först borrar man ned ett foderrör i friskt berg på omkring 0,3-0,5 meter. Beroende på anordning kan man behöva borra ännu djupare, exakt hur långt beror då på det aktuella lastfallet.
I nästa steg spolas borrhålet rent för att sedan fyllas med injekteringsbruk underifrån. En distansförsedd stålkärna installeras och därefter kontrollerar man bärförmågan genom störvågsmötningar och stopplagning innan dess att bruket hunnit hårdna. I fall då det förekommer större dragkrafter förser man också själva bergförankringsdelen med rillor. Efter godkännande kapar man av pålen och förser den avslutningsvis med en tryckfördelningsplatta.

OFFERT