Grundförstärkning, Sättningsskador | Grundia

Grundförstärkning

 

Prisvärda lösningar och helhetskoncept

Vi på Grundia AB vet att många äldre byggnader har sättningsrelaterade skador som uppkommit på grund av ojämn sättningstakt. Vi hjälper gärna till att lösa detta genom grundförstärkning så att de drabbade byggnaderna kan bevaras. Ju tidigare grundförstärkningen utförs desto skonsammare är det för byggnaden som annars spricker ytterligare med dyra återlagningar som följd.


Vanliga anledningar till sättningar i mark/byggnader

 • Vibrationer från tung trafik
 • Bristfälligt arbete med grunden samt konstruktionsfel
 • Vattenskador som försvagat marken
 • Dåligt komprimerad jord under byggnaden
 • Grundvattensänkning
 • Schaktning
 • Nedbrytning av den befintliga konstruktionen (rustbädd samt träpålar)


Vi är experter på att grundförstärka hus, bryggor, kajer, befintliga fastigheter och broar. Vi arbetar för att minimera ojämna sättningar alternativt stoppa den pågående sättningen vilket säkrar konstruktionen många år framgent. Grundia AB har stor erfarenhet av grundförstärkningar av byggnader och konstruktioner i alla storlekar. Med våra specialmaskiner kan vi komma åt i nästan alla utrymmen och är flexibla i vårt arbetssätt.

Det främsta tecknet på att husgrunden är i rörelse och kan vara i behov av grundförstärkning är sprickor i väggar samt golv som sjunkit. Sprickorna löper vanligtvis diagonalt i den bärande konstruktionen. Den ojämna sättningen kan också innebära att fönster och dörrar kärvar och är svåra att öppna och stänga.

Om ni är i behov av rådgivning avseende grundläggningen har vi samarbetspartners som vi kan rekommendera, vilka i sin tur utreder grundläggningen samt lämnar rekommendation om lämplig åtgärd. 

Vi strävar alltid efter den kostnadseffektivaste lösningen och kan leverera ett helhetskoncept där vi även tar hand om schakt, armering och gjutning.

Vi har utfört grundförstärkningar för så väl bostadsrättsföreningar som privata och kommunala beställare och har många referensprojekt att hänvisa till för att ge ytterligare trygghet åt våra kunder. 

Har ni frågor eller funderingar kring sättningar och grundförstärkning av er fastighet så tveka inte att kontakta oss. Vi tar tillsammans med våra samarbetspartners fram en kostnadseffektiv lösning! Vi utgår från Göteborg, Norrköping och Stockholm men vi utför projekt för våra kunder i hela Sverige!

Välkomna till oss!

OFFERT
  Genom din kontaktförfrågan samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.


  Grundia AB är en del av koncernen Nordisk Bergteknik.
  För mer information hänvisar vi till Nordisk Bergtekniks hemsida.