Vi använder cookies Godkänn

Grundförstärkning

Prisvärda lösningar och helhetskoncept

Vi på Grundia AB vet att många äldre byggnader har sättningsrelaterade skador som uppkommit på grund av ojämn sättningstakt. Vi hjälper gärna till att lösa detta genom grundförstärkning så att de drabbade byggnaderna kan bevaras. Ju tidigare grundförstärkningen utförs desto skonsammare är det för byggnaden som annars spricker upp ytterligare med dyra återlagningar som följd.


Vanliga anledningar tillsättningar i mark/byggnader

  • Vibrationer från tung trafik
  • Bristfälligt arbete med grunden samt konstruktionsfel
  • Vattenskador som försvagat marken
  • Dålig komprimerad jord under byggnaden
  • Grundvattensänkning
  • Schaktning
  • Nedbrytning av den befintliga konstruktionen (rustbädd samt träpålar)


Vi är experter på att grundförsäkra hus, bryggor, kajer, befintliga fastigheter och broar. Vi arbetar för att minimera ojämna sättningar alternativt stoppa den pågående sättningen vilken säkrar konstruktionen många år framgent. Grundia AB har stor erfarenhet av grundförstärkningar av byggnader och konstruktioner i alla storlekar. Med våra specialmaskiner kan vi komma åt i alla utrymmen och är flexibla i vårt arbetssätt.

De främsta tecknet på att husgrunden är i rörelse och kan vara i behov av grundförstärkning är sprickor i väggar samt golv som sjunkit. Sprickorna löper vanligtvis diagonalt i den bärande konstruktionen. Den ojämna sättningen kan också innebära att fönster och dörrar kärvar och är svåra att öppna och stänga.

Om ni är i behov av rådgivning avseende grundläggningen har vi samarbetspartners som vi i så fall kan rekommendera, vilka i sin tur utreder grundläggningen samt lämnar rekommendation om lämplig åtgärd. 

Vi strävar alltid efter den kostnadseffektivaste lösningen och kan leverera ett helhetskoncept där vi även tar hand om schakt, armering och gjutning.

Vi har utfört grundförstärkningar för så väl bostadsrättsföreningar som privata och kommunala beställare och har många referensprojekt att hänvisa till för att ge ytterligare trygghet åt våra kunder. 

Har ni frågor eller funderingar kring sättningar och grundförstärkning av er fastighet så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper er med en kostnadseffektiv lösning och kommer utföra projektet tillsammans med er! Vi utgår från Göteborg men hjälper våra kunder i Stockholm & hela Sverige.

Välkomna till oss!

OFFERT