Grundläggning Gällivare | Grundia

GRUNDLÄGGNING GÄLLIVARE

Grundläggningsarbeten i Gällivare

Grundia AB har lång erfarenhet och stor kunskap inom området och har erfarenhet av många grundläggningsprojekt genom åren. Vi har sett mycket av byggnader som vilar på dålig grund, och det är därför vi vet att det är av stor betydelse att prioritera detta arbete – vi vet hur viktigt det är.

Vi undersöker alltid förutsättningarna noga innan varje projektstart för att hitta rätt metod och arbetssätt Vi vet att bärlagret, material och utförande är olika i sina egenskaper – vilket ger att många olika faktorer avgör detta.

Vi på Grundia AB hittar rätt teknik beroende på markens bärförmåga. Vi anlägger, dränerar och schaktar tills kraven uppfylls. Oavsett om det är en byggnad under uppförande, en brygga, en bro eller en väg är det mycket viktigt att byggnaden har en solid grund. En bra grund använder styrkan från jord och berg som stöd vid stor belastning.
Vi ställer även andra krav på att grundkonstruktionen fungerar kring dränering, att isolera kyla och att förhindra att radon når in i byggnaden.

Vi skiljer på ytlig och djup grundlägging.

 • Ytlig grundläggning
  Denna teknik används när jorden nära byggnadens grund är tillräckligt stark och hållbar i förhållande till konstruktionens utformning, vikt och last. Denna teknik används mer sällan och mestadels för mindre byggnader.
 • Djup grundläggning
  Genomförs med hjälp av pålar för att få en starkare och mer hållbar konstruktion för stora byggnader där jordens bärighet är sämre. Pålar installeras genom att slå eller borra i berg eller jord. Det är på detta sätt vi skapar en stark grund för vidare byggnation.

Vad som krävs av en grundkonstruktion beror mycket på vad den kommer att används till. Ibland kan den tillåtna rörelsen bara vara några millimeter per våning i ett hus, medan några decimeter tillåts på en vägsträcka. Vi lyssnar på våra kunder och beställare och ändrar metod efter dina önskemål och behov.

Vi hjälper dig med hela grundläggningsarbetet i Gällivare

Grundia AB strävar alltid efter att ta fram den optimala grundkonstruktionen och de mycket erfarna geotekniker och konstruktörer vi anlitar gör detta möjligt. Vi ser det som viktigt att kunna påverka kvaliteten genom hela projektet och har många olika kompetenser inom företaget vilket gör att vår kommunikation är tydlig både i Grundia och till våra kunder.

Vi åtar oss alla typer av grundläggningsprojekt och som kund ska du alltid känna dig säker på att vi finns där för dig.
Har du själv tagit fram en lösning kan du ändå kontakta oss för råd och vägledning. Vi har mångårig erfarenhet och delar gärna med oss av vår kunskap.

Om du har frågor eller funderingar kring ett byggprojekt i Gällivare, tveka inte att kontakta oss. Vi kan hjälpa dig med svar på dina frågor eller boka en tid så presenterar vi ett förslag.

Se referenser från våra projekt här!

Välkomna till oss!

OFFERT
  Genom din kontaktförfrågan samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

  Grundia utför projekt i Stockholm, UppsalaNorrköpingMalmöLinköping, Göteborg, Gällivare och Västerås

  Men även i övriga delar av landet!
  Kontakta oss!


  Grundia AB är en del av koncernen Nordisk Bergteknik.
  För mer information hänvisar vi till Nordisk Bergtekniks hemsida.