Grundläggning | Grundförstärkning | Göteborg | Grundia

Grundläggning och Grundförstärkning i Göteborg

Grundläggning

Vi på Grundia AB i Göteborg har stor erfarenhet och kompetens inom området och har utfört flertalet grundläggningsarbeten genom åren. Vi har tagit del av många olyckliga öden vid byggnader som vilar på dåliga grundläggningar och därför är det något vi lägger en stor vikt vid – vi vet hur viktigt det är.

Martin Tingstrand
Produktionschef Grundläggning
076 319 03 32 tingstrand@grundia.se

Vi använder alltid rätt metod och arbetssätt anpassat till användningsområdet. Vi har kunskap av att det bärande systemet, materialet samt utförandet varierar i egenskaper – därför bestäms det utefter många olika faktorer.

Grundia AB använder oss av en teknik för grundläggning som är oberoende av markens bärighet. Vi formar terrängen, dränerar och schaktar tills de motsvarar våra egna samt allmänna krav. Oavsett om det är en byggnad, kaj, bro eller väg som ska byggas är det väldigt viktigt att konstruktionen ligger på en stabil grund. Genom bra grundläggning utnyttjar man hållfastheten hos jord och berg för att bära en stor last. Vi ställer även andra krav på att grundkonstruktionen kan dränera vatten, isolera mot kyla och förhindra att radon tränger upp i byggnaden.

Vi skiljer på ytlig och djup grundläggning.

 • Den ytliga grundläggningen
  Används när jorden nära under byggets underkant är tillräckligt fast och hållbar i förhållande till byggnadsverkets utformning, tyngd och last. Det är sällan vi använder oss utav detta om det inte gäller mindre byggen.
 • Den djupa grundläggningen
  Utförs med hjälp av pålar för att få en starkare och mer hållbar konstruktion för stora byggen eller där markens bärighet är sämre. Pålarna installeras med hjälp av slag eller borrning i berg eller jordar. På detta vis skapar vi en hållfast grund för konstruktionen.

Vad man kräver av en grundkonstruktion beror mycket på vad man ska använda den till. Ibland kanske den tillåtna rörelsen är endast ett par millimeter för ett golv medan det tillåts någon decimeter under en viss vägsträcka. Vi lyssnar på dig och anpassar grundläggningen efter dina önskemål och behov.

Vi hjälper dig i Göteborg, genom hela grundläggningsprojektet

Grundia AB strävar alltid efter att ta fram den optimala grundläggningskonstruktionen och våra professionella geotekniker och konstruktörer gör det möjligt. Vi tycker det är viktigt att kunna påverka kvalitén genom hela projektet och har all kompetens inom företaget vilket gör att vår kommunikation är tydlig såväl inom företaget som emot våra kunder.

Vi utför alla sorters grundläggningsprojekt och du som kund ska alltid känna en trygghet i att vi finns här för dig. Om du har konstruerat din egen lösning kan du ändå vända dig till oss för tips och råd. Med vår erfarenhet delar vi gärna med oss av vår kunskap.

Har du frågor eller funderingar kring grundläggning av ert byggprojekt i Göteborg, så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig med svar eller bokar ett möte för att presentera vårt förslag.

Vi hjälper dig i Göteborg med grundförstärkning

Efter många år i branschen vet vi att många äldre byggnader tar skada på grund av en dålig grund. Vi på Grundia AB hjälper er gärna med detta genom en grundförstärkning för att kunna bevara de drabbade byggnaderna. I en förlängning är det både mer skonsamt och effektivt

Magnus Hellqvist
Affärsområdeschef Grundförstärkning
072 216 17 08 magnus@grundia.se

för att undvika dyra kostnader i slutändan. Vi värdesätter hållbarhet och hjälper dig gärna.

Vanliga anledningar till marksättningar

 • Vibrationer från tung trafik
 • Bristfälligt arbete med grunden
 • Vattenskador som försvagat marken
 • Dålig komprimerad jord under byggnaden
 • Grundvattensänkning
 • Schaktning

Vanliga tecken på att grunden är i rörelse

Det främsta tecknet på att husgrunden är i rörelse och kan vara i behov av grundförstärkning är sprickor i väggar samt golv som sjunkit. Sprickorna löper vanligtvis diagonalt och blir synliga i cement inomhus och i tegel utomhus. De är ofta större än de hårfina sprickor som kan uppkomma av naturliga skäl i materialet. För att kontrollera golvet kan man titta intill golvlisten och se om det finns glipor eller sprickor. Man kan även kontrollera om fönster och dörrar kärvar och är svåra att öppna och stänga på grund av rörelser i husgrunden.

Gör en egen snabbkontroll

 • Sprickor i väggar och på fasaden
 • Golv som lutar ihop med glipor vid lister
 • Fönster och dörrar kärvar

Känner du dig osäker, så kan vi självklart skicka en besiktningsman som är yrkesmässigt professionell och hjälpa till med att se över grunden till din fastighet samt om behov för en grundförstärkning finns. En marksättning ger inte endast spår estetiskt och kan sänka intryck och trivsel, det kan också innebära en sänkning av värdet på fastigheten och därför är det viktigt att åtgärda detta innan kostnaderna blir för stora.

Vi är specialister på att grundförstärka byggnader

Vi är specialister i Göteborg på att grundförstärka hus, bryggor, kajer, befintliga fastigheter och broar. Våra uppdrag går ut på att stoppa hus som sjunker, stärka jordens bärighet – samt förbättra stödet för de bärande konstruktionerna. Vi på Grundia AB har bred erfarenhet av olika grundförstärkningar på byggnader och andra anordningar i alla storlekar. Vi har specialmaskiner som gör att vi kan komma åt i de flesta utrymmen vilket gör oss flexibla i vårt arbetssätt.

Tveka inte att kontakta oss för vidare rådgivning

Vi garanterar den mest prisvärda lösningen i Göteborg och kan leverera ett helhetskoncept där vi tar hand om även schakt, armering och gjutning. Vi ser alltid till att sättningsmätningarna upprättas och följs upp under hela projektet. Vi har utfört många grundförstärkningar för bostadsrättsföreningar och har referensprojekt att hänvisa till för att ge ytterligare en trygghet åt våra kunder i Göteborg. 

Vi har personal med hög kompetens i branschen och vi kombinerar alltid teknik med vilket typ av åtgärd för dåliga markförhållanden som måste göras för att få det bästa slutliga resultatet. Har du frågor eller funderingar kring grundförstärkning av er fastighet i Göteborg så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig med svar eller bokar ett möte för att presentera vårt förslag.

Se referenser från våra projekt här!

Välkomna till oss!

OFFERT
  Genom din kontaktförfrågan samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

  Grundia utför projekt i Stockholm, UppsalaNorrköpingMalmöLinköping, Göteborg, Gällivare och Västerås

  Men även i övriga delar av landet!
  Kontakta oss!


  Grundia AB är en del av koncernen Nordisk Bergteknik.
  För mer information hänvisar vi till Nordisk Bergtekniks hemsida.