Grundläggning Malmö | Grundia

Grundläggning och grundförstärkning i Malmö

Pålitliga marktjänster för dig i Malmö

Med gedigen kunskap och lång erfarenhet av markarbeten hjälper vi dig i Malmö med grundförstärkning och grundläggning helt efter dina behov och förutsättningar. Vi vet vad som krävs för att eliminera framtida risker och hur vi på ett skonsamt och kostnadseffetivt sätt bevarar byggnationer av alla dess slag som drabbats av sättningsskador i olika grader. Med full förståelse och hänsyn till användningsområde ligger vårt fokus på att alltid hitta den mest skonsamma och prisvärda lösningen oavsett krav och förhållanden.

Grundläggning – För en pålitlig och solid grund

Olika sorters jord besitter sina egna unika egenskaper varpå kraven för grundläggning varierar från ett uppdrag till ett annat. För att välja rätt metod undersöker vi markens struktur och hållfasthet, grundvattennivån, risk för tjäle och slutligen kartlägger vi alla befintliga ledningar i området. Vårt mål är att hitta den metod och teknik som lämpar sig bäst för det specifika området och strävar oavkortat efter att välja den mest kostnadseffektiva och skonsamma lösningen. Något som våra professionella geotekniker och konstruktörer gör möjligt.

Oavsett vilken typ av grundläggningsprojekt du står inför så kan du känna dig säker med oss vid din sida. Vi tycker det är viktigt att kunna kontrollera kvaliteten hela projektet igenom och har därför all kompetens som behövs inom förtaget så att du tryggt kan överlåta projektets helhet åt oss.

Grundförstärkning av byggnationer i alla dess former

När en byggnadskonstruktion eller fastighet drabbats av någon form av sättningsskador brukar det vanligtvis bero på att jorden inunder nötts bort eller sjunkit undan. Följden av händelseförloppet blir hålrum inunder den befintliga grundkonstruktionen som leder till en kraftiga försämring av byggnadens bärighet.

Vid en grundförstärkning injekterar vi geoplymer under grunden som sedan expanderar och fyller igenom tomrummen som orsakar problemen. Resultatet blir ett stabilt och solitt underlag som stoppar sättningarna från att förvärras och förhindrar uppkomsten av nya.

Sättningar och markbekymmer kan kännas skrämmande, men vi på Grundia AB kan hjälpa dig från projektering till slut, oavsett omfattning och förutsättningar.

Kostnadseffektiva marktjänster för dig i Malmö

Vi vet hur en grundläggning ska göras för att förbereda marken på bäst sätt för den last som kommer tillföras ovan samt vad som krävs för att förebygga och stoppa redan förekommande sättningar. Med lång erfarenhet och all kunskap som krävs hjälper vi både privatpersoner. bostadsföreningar samt kommunala beställare i Malmö med de markprojekt de står inför.

Har du funderingar kring oss, våra arbetsmetoder, ditt specifika byggprojekt eller vill du ta del av våra referenser samt offert på ditt arbete? Tveka inte utan kontakta oss direkt så hjälper vi dig med att reda ut eventuella frågetecken.

Se referenser från våra projekt här!

OFFERT
  Genom din kontaktförfrågan samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

  Grundia utför projekt i Stockholm, UppsalaNorrköpingMalmöLinköping, Göteborg, Gällivare och Västerås

  Men även i övriga delar av landet!
  Kontakta oss!


  Grundia AB är en del av koncernen Nordisk Bergteknik.
  För mer information hänvisar vi till Nordisk Bergtekniks hemsida.