Grundläggning Norrköping | Grundia

Grundläggning och grundförstärkning i Norrköping

Pålitliga marktjänster för dig i Norrköping

Projektledare på plats i Norrköping Mattias Engström 073 544 91 50 mattias@grundia.se

Vi på Grundia AB besitter både mångårig erfarenhet och rätt kompetens för att kunna hjälpa dig i Norrköping med de markarbeten du behöver få uträttade. Vi vet vad som krävs vid grundläggning för att undvika framtida risker samt hur man på bästa sätt bevarar en byggnad

 

som drabbats av sättningsskador i olika skalor. Oavsett uppgift väljer vi metod och teknik med hänsyn till användningsområdet och strävar oavkortat efter att hitta den mest kostnadseffektiva och skonsamma lösningen.

Grundläggning efter önskemål och behov

Alla byggnadsverk behöver grundläggas för att de ska klara av både temporär och permanent last utan att marken rör sig inunder och ger upphov till diverse skador på byggnationen. Det vi gör vid en grundläggning är att vi bättrar på hållfastheten i jorden inunder samt ser till så att ytterligare krav uppfylls. Vad som krävs skiljer sig mycket åt beroende på användningsområde, men det kan exempelvis vara att grundkonstruktionen ska kunna isolera mot kyla, dränera vatten och förhindra att radon tar sig in i verket.

Grundläggning kan genomföras med olika metoder och väl medvetna om riskerna som en bristande grundläggning kan medföra anpassar vi våra metoder efter behov. Vårt mål är att alltid ta fram optimala gundläggningskonstruktioner anpassade för samtliga kunder och våra konstruktörer och professionella geotekniker gör det möjligt. Vi utför samtliga grundläggningsprojekt, ytliga som djupa och bistår gärna med tips och råd i fall då du konstruerat din egna lösning.

Grundförstärkning av gamla eller skadade byggnationer

När en fastighet eller byggnadskonstruktion drabbas av sättingsskador beror det ofta på att jorden inunder eroderar eller sjunker undan. Denna utveckling skapar hålrum under grundkonstruktionen där bristande bärighet blir efterföljden.

Vid grundförstärkning fyller vi enkelt beskrivet upp de tomrum som skapats, konsoliderar jorden och binder samman fraktioner. På så vis ger vi fastigheten en stabilare grund där sättningarna inte kommer kunna bildas eller redan uppstådda förvärras ytterligare.

När du anlitar oss för att bevara och förbättra din befintliga fastighet, bro eller industri kan du förvänta dig prisvärda lösningar och hjälp i just den omfattning som du söker. Vi kan rå om hela din grundförstärkning från projektering till slut och anpassar alltid arbete och teknik efter dina önskemål och förutsättningar. Vi vet vad som krävs för att både förebygga liksom stoppa redan påbörjade sättingar, även i svåråtkomliga och trängre utrymmen.

Kostnadseffektiva tjänster för dig i Norrköping

Genom åren har vi på Grundia utfört grundläggning och grundförstärkning åt såväl privatpersoner som kommunala beställare, bostadsföreningar samt industrier och delar mer än gärna med oss av vår kunskap. Har du i Norrköping frågor eller funderingar rörande oss, våra arbetsmetoder eller ditt specifika byggprojekt så tveka inte utan kontakta oss så hjälper vi dig reda ut befintliga frågetecknen.

Se referenser från våra projekt här!

OFFERT
  Genom din kontaktförfrågan samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

  Grundia utför projekt i Stockholm, UppsalaNorrköpingMalmöLinköping, Göteborg, Gällivare och Västerås

  Men även i övriga delar av landet!
  Kontakta oss!


  Grundia AB är en del av koncernen Nordisk Bergteknik.
  För mer information hänvisar vi till Nordisk Bergtekniks hemsida.