Grundläggning Uppsala | Grundia

Grundläggning och grundförstärkning i Uppsala

Pålitliga marktjänster för dig i Uppsala

Marksättning är ett stort problem som bör undvikas så långt det är möjligt samt åtgärdas snabbt i fall då skadan redan skett för att minska konsekvensernas omfattning. Vi på Grundia AB kan hjälpa dig i Uppsala med att förstärka din befintliga fastighet eller utföra grundläggningsarbeten efter behov. Med adekvat kunskap och lång erfarenhet utför vi arbeten för likväl offentliga beställare som privata fastighetsägare och industrier. Oavsett uppdrag strävar vi alltid efter att hitta de mest skonsam och kostnadseffektiva lösningarna genom noga utvalda metoder och tekniker.

Grundläggning – För en stabil grund att bygga vidare på

För att marken ska kunna bära den temporära och permanenta last som ett byggnadsverk medför måste marken grundläggas utifrån behov. Utan rätt förberedelser är risken stor att jorden inunder rör på sig till följd av belastningen vilket i sin tur kommer ge upphov till diverse skador och sättningar i byggnaden.

Vid en grundläggning ser vi till så att jordens hållfasthet förbättras samt att övriga potentiella krav uppfylls. Exakt vad som krävs varierar utifrån användningsområde, men det kan exempelvis vara att vatten ska dräneras effektivt, att skapa isolering mot kyla eller mota radon från att tränga upp och in i byggnationen.

Vårt mål är att arbeta fram optimala grundläggningskonstruktioner utifrån var kunds förutsättningar och behov. något som våra konstruktörer och professionella geotekniker hjälper oss göra möjligt. Vi kan hjälpa dig med samtliga grundläggningsprojekt, ytliga som djupa och delar givmilt med oss av allt vi lärt oss kring markarbeten genom åren.

Grundförstärkning via prisvärda lösningar och helhetskoncept

Sättningsskador beror i de flesta fall på förändrade förhållanden i marken under byggnationens grundkonstruktion som leder till att jorden eroderar eller sjunker undan. Kvar blir då tomrum som omedelbart försämrar konstruktionens bärighet, något som bör åtgärdas omedelbart genom en grundförstärkning för att förhindra att konsekvenserna förvärras.

Vid en grundförstärkning injekteras expanderande geopolymerer in under fastigheten eller byggnationen som fyller tomrummen, pressar ut vattenansamlingar och komprimerar jorden. Resultatet blir då en återigen stabil och solid bas som räddar konstruktionen från fortsatt förfall.

Markbekymmer och sättningar kan kännas skrämmande, men vi har erfarenhet och kompetens att hjälpa dig från projektering till slut så att du kan känna dig trygg hela vägen.

Professionella marktjänster för alla i Uppsala

Vi vet hur en grundläggning ska göras för maximal bärighet och vad som krävs för att förebygga liksom stoppa redan förekommande sättningar. Våra marktjänster är framtagna för likväl privatpersoner som bostadsföreningar och kommunala beställare i Norrköping oavsett problematikens utbredning eller uppdragets komplexitet.

Tveka inte på att kontakta oss vid eventuella frågor rörande oss, våra arbetsmetoder eller tidigare referensarbeten. Vi delar mer än gärna med oss av den kunskap vi samlat på oss med åren och bistår med tips och goda råd om du behöver det för en lösning du konstruerat på egen hand.

Se referenser från våra projekt här!

OFFERT
  Genom din kontaktförfrågan samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

  Grundia utför projekt i Stockholm, UppsalaNorrköpingMalmöLinköping, Göteborg, Gällivare och Västerås

  Men även i övriga delar av landet!
  Kontakta oss!


  Grundia AB är en del av koncernen Nordisk Bergteknik.
  För mer information hänvisar vi till Nordisk Bergtekniks hemsida.