Vi använder cookies Godkänn

Kvalité & Miljö

Kvalitétspolicy & aktivt miljöarbete

För oss på GRUNDIA är kvalitetsarbete en självklarhet, i allt vi gör och planerar för. Miljötänkande är en naturlig del i denna kvalitet. Inom ramen för en lärande organisation blir vi inte perfekta och felfria, men vi lär av såväl framsteg som misstag och ger konkreta förutsättningar för ett långsiktigt växande.
Vi arbetar med ett eget kvalitets- och utvecklingssystem (ALLM) vilket genomsyrar hela organisationen.


Kvalitétspolicy

  • Grundia AB ska verka för att inge förtroende för vår förmåga som utförare av kvalitativa och professionella grundförstärknings- samt grundläggningstjänster.
  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att Grundias kvalitetsmål följs så att de motsvarar de krav och förväntningar som kunder, beställare och andra intressenter har.
  • Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar, då vi arbetar utefter vår fullständiga övertygelse ALLM, vilket innebär: ANSVAR, LYHÖRDHET och LÅNGSIKTIGHET – med ett ständigt växande MERVÄRDE för våra kunder, oss själva och andra.

Miljöpolicy

  • Grundia AB:s verksamhet präglas av ett aktivt miljöarbete då vi arbetar med övergripande och detaljerade miljömål. Planering och genomförande av olika uppdrag har sin bas i företagets miljöarbete.
  • Alla medarbetare ska verka som goda miljöambassadörer genom att i det dagliga arbetet använda metoder och kunskap för att minimera miljöbelastningen och ansvara för att Grundias miljömål följs.
  • Grundia AB uppfyller kraven i lagar och föreskrifter och ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer och samarbetspartners.


OFFERT