Slagna pålar - Grundia AB

Slagna stålpålar

Slagna stålpålar

Vanligaste tecknen på att ett hus inte längre står helt stadigt är att fönster och dörrar börjat kärva, att golvet lutar eller att sprickor gör sig synliga på fastighetens väggar. En skada som sakteligen förvärras är i stort sett meningslös att reparera utan förståelse för själva grundproblematiken. Vanligtvis behöver man då grundförstärka fastigheten för att få bukt med de potentiella problemen.

Slagna pålar är lämpliga att använda vid grundförstärkning av befintliga byggnader och tack vare ny teknik reduceras påverkan på själva byggnaden under det pågående arbetet. Utförandet kan te sig på olika sätt, men vanligast är att man använder tekniken för att förstärka byggnationens grundmurar. Ett arbete som kan genomföras både ut- och invändigt. Pålen slås ned till berg eller fast jord och fylls därefter med betong för att motverka potentiell uppkomst av invändig korrosion.

OFFERT


    Grundia AB är en del av koncernen Nordisk Bergteknik.
    För mer information hänvisar vi till Nordisk Bergtekniks hemsida.