Konstruktion - Grundia AB

Konstruktion

Konstruktion

Innan vi påbörjar ett arbete genomför vi diverse undersökningar och avvägningar för att klargöra vart vi behöver grundförstärka samt arbetets totala omfattning. Vi kontrollerar också betongsulornas utbredning, grundvattennivån, befintliga pålars konstruktion och markmaterial. Med komplett och rättvisande information beträffande rådande förhållanden kan vi sedan gå vidare och starta igång det konstruktionsarbete vi anser mest lämpligt.

Samtliga uppdrag börjar med en inmätning av kallmurar, avloppsstammar och befintliga väggar för att vi ska få en fullständig översyn av fastigheten. All samlad information läggs sedan till grunden för en lastnedräkning som visar oss husets faktiska vikt. Med hänsyn till hustes vikt och vart de befintliga sättningarna uppstått planerar vi sedan noga för våra åtgärder i syfte att uppnå bästa resultat. Utförandet av vårt arbete kan ske på olika sätt och vi väljer metod med omsorg utifrån behov och vad som lämpar sig bäst för just er byggnad. Vilken typ av konstruktion det än gäller, är en modern och tillförlitlig grundläggningsteknik ett måste.

OFFERT
  Genom din kontaktförfrågan samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

  Grundia utför projekt i Stockholm, UppsalaNorrköpingMalmöLinköping, Göteborg, Gällivare och Västerås

  Men även i övriga delar av landet!
  Kontakta oss!


  Grundia AB är en del av koncernen Nordisk Bergteknik.
  För mer information hänvisar vi till Nordisk Bergtekniks hemsida.