Rd-pålar - Grundia AB

RD-Pålar

RD-Pålar

En RD-påle är en spetsburen, borrad stålrörspåle med betongfyllning och armering utifrån konstruktionens behov. På det stora hela har pålen många likheter med den mer välkända stålkärnepålen, men det som skiljer dem bägge åt är att RD-pålen inte innehar samma kärna av stål. Istället består RD-pålen av ett bärande stålrör som förs hela vägen ned i berget. När vi kontrollerat och godkänt dess bärighet fylls röret upp med injekteringsbetong för att sedan skarvas med en RD-hylsskarv, alternativt svetsas.

Det finns många fördelar med att använda sig av RD-pålar. Tack vare möjligheten att inspektera samtliga delar av konstruktionen också efter färdigt arbete kan man nå upp till en betydligt högre kvalitetsnivå. Man hämmas eller stoppas heller inte av de hinder som potentiellt kan finnas under mark, vilket i sin tur gör arbetet både effektivare och säkrare. Arbetet medför därtill även mindre markvibrationer och bullernivån kan dämpas effektivt för att påverka omgivningen så lite som möjligt.

OFFERT


    Grundia AB är en del av koncernen Nordisk Bergteknik.
    För mer information hänvisar vi till Nordisk Bergtekniks hemsida.