Stålkärnepålar - Grundia AB

Stålkärnepålar

Stålkärnepålar

När det är större laster som ska bäras upp så är stålkärnepålar det mest lämpade alternativet och pålarna kan användas för likväl inom- som utomhusbruk. Vidare är de även bra att välja då det ställs högre krav på omgivningspåverkan, (vibrationer och buller), i blockrik jord. Pålen är en solid stålkärna som gjuts fast i berget och upptar både drag- och trycklaster.

Vi använder även stålkärnor vid grundförstärkning av befintliga fastigheter. Borrmetoder för stålkärnor är Sänkhammare, topphammare eller Wassara.

OFFERT


    Grundia AB är en del av koncernen Nordisk Bergteknik.
    För mer information hänvisar vi till Nordisk Bergtekniks hemsida.