Välkommen!

Grundia AB är ett västsvenskt starkt växande kvalitetsföretag med inriktning på grundförstärkningar och grundläggning. Vi utför grundläggningsarbeten och grundförstärkningar för offentliga beställare, industrin och privata fastighetsvärdar. Enkelt, snabbt och tryggt.

Namnet Grundia berättar vad vi gör och inom vilket område vi är verksamma. Enkelheten i vårt namn speglar enkelheten i vårt sätt att arbeta.

Våra framgånger beror på att vi är specialister på det vi gör – och trivs med det. Vi har en stark identitet och värdegrund, utifrån vilken vi kombinerar hårda värden med mjuka. Lång erfarenhet har lärt oss hur en god planering och klar kommunikation med uppdragsgivare och samarbetspartners leder till kombinationen hög kvalitet och kundnöjdhet – och ett bra totalpris.

Tack vare enkla effektiva kvalitetssystem är det vår organisations främsta framgångsfaktor att hela tiden förbättra oss, inom ramen för en lärande organisation. Vi följer Grundias kvalitetslinje ALLM® med Ansvar, Lyhördhet och Långsiktighet, för ett ständigt växande Mervärde för våra kunder, oss själva och andra.

Hör av er så berättar vi mer om vårt kvalitetssystem och hur det gynnar er som kund.